Nawoord bij de Nederlandse vertaling

Joden en woorden

Saskia van der Lingen

  • Amos Oz en Fania Oz-Salzberger, Joden en woorden, Amsterdam: De Bezige Bij, 2014, p. 261-263
Joden en woorden

In het hoofdstuk ‘Ieder mens heeft een naam’ stellen de schrijvers: ‘Onze wereldwijde conversatie, waaraan behalve Joden ook niet-Joden deelnemen, verloopt tegenwoordig gemakshalve via twee linguae francae’, te weten modern Hebreeuws en Engels. Echter niet álle deelnemers aan de conversatie zijn die talen machtig en daarom verschijnen er vertalingen, bijvoorbeeld deze Nederlandse vertaling van dit boek.