Verborgen betekenissen

Saskia van der Lingen

Recensie

  • Filter 15 (2008) nr. 1, p. 50-55
  • Daniel Mendelsohn, Verloren: op zoek naar zes van de zes miljoen. Vertaald door Ronald Vlek. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007.
Verborgen betekenissen

Bij de vertaling van een boek waarin details en betekenisnuances zo centraal staan en waarin schijnbaar kleine beslissingen zulke verstrekkende gevolgen kunnen hebben, komt het op de vertaalbeslissingen uiteraard nauw aan. Hoe heeft de vertaler zich hieruit gered? De algemene indruk is: voortreffelijk. De toon, met zijn vaak schrijnende afwisseling tussen zwaar en licht, is goed overgebracht, de ingewikkelde, soms wat haperende maar toch kloppende zinsbouw is gehandhaafd en voor de problematiek van de veeltaligheid zijn in ventieve, op het oog doordachte oplossingen gevonden. ‘Op het oog’, want wat deze vertaling mist is een verantwoording. Dat is jammer, want de vertaling roept weliswaar weinig kritiek op, maar wel een aantal vragen.