Wat fout kan gaan, gaat ook fout

Saskia van der Lingen

Recensie

  • Filter 15 (2008) nr. 2, p. 69-72
  • Richard Robinson, Jij valt op hem, hij niet op jou:Waarom altijd alles fout gaat in de liefde. Vertaald door Fanneke Cnossen. Utrecht: A.W. Bruna, 2007.
Wat fout kan gaan, gaat ook fout

Dat ‘zelfhulpboeken’ een belangrijk marktsegment zijngeworden, was mij de laatste tijd ook al opgevallen, vandaar dat ik er in deze rubriek een recensieaan wilde wijden.Daarbij was het mij vooral te doen om de kleine, handzame boekjes met tips voorzelfontplooiing, gericht op een groot publiek. Omdat van dit lezerspubliek niet per se beheersing vanvreemde talenwordt verwacht,zijn hiervanop de Nederlandse markt meestal alleenNederlandstalige edities beschikbaar. Vandaar dat ik mij dit voorjaar, inderdaad, naar het Spui begaf om binnen een straal van vijfhonderd meter een vertaling en een origineel bij elkaar te zoeken.