De Bijbel

De biografie

Karen Armstrong

Essay

  • Vertaald door Peter Booij, Saskia van der Lingen en Caroline Meijer
Mets en Schilt, 2007
ISBN:  9789053305782 | 9789041720344
  • Herdrukt als Rainbow Pocket
De Bijbel: De Biografie

Karen Armstrong begint haar ‘levensbeschrijving’ van de Bijbel met de ontstaansgeschiedenis. Ze laat zien hoe de diverse schrijvers en redacteuren reageerden op de tijd waarin zij leefden, hoe ze elkaar beïnvloedden en soms zelfs met elkaar in polemiek gingen. Daarna volgt een historisch overzicht van de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen zijn gelezen en uitgelegd, waarbij steeds wordt afgewisseld tussen de joodse en het christelijke traditie. Ze besluit met een pleidooi voor een transconfessionele bijbelstudie gebaseerd op inlevingsvermogen en verdraagzaamheid.