De schrijver als meelezer, de vertaler als meedenker

Saskia van der Lingen

Interview

  • Filter 21 (2014) nr. 1, p. 49-52
  • Gesprek met Arthur Wevers naar aanleiding van zijn vertaling van Ian Buruma, 1945: biografie van een jaar. Atlas Contact 2013.
1945

Fantastisch – en terecht – dat de meestal zo onzichtbare vertaler in de dankbetuiging bij de Nederlandse editie van Ian Buruma’s 1945 in het zonnetje wordt gezet, maar het stemt ook nieuwsgierig: hoe creatief heeft de vertaler precies kunnen zijn, dat wil zeggen hoeveel eigen inbreng heeft hij in de tekst gehad? En in hoeverre precies heeft de schrijver meegekeken, dat wil zeggen zich met de redactie van de vertaling bemoeid? Vertaler Arthur Wevers was bereid voor Filter een inkijkje te geven in het vertaalproces.