Een verhaal over kunst

Saskia van der Lingen

Recensie

  • Filter 15 (2008) nr. 4, p. 52-56
  • Julian Bell, Spiegel van de wereld: de geschiedenis van de beeldende kunst. Vertaald door Victor Kuijper en Annelies Roeleveld. Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2008.
Een verhaal over kunst

Wie zich in Nederland op academisch niveau in de kunstgeschiedenis wil gaan verdiepen, kan merkwaardig genoeg niet beschikken over een gezaghebbend oorspronkelijk Nederlandstalig overzichtswerk. Universiteiten en hogescholen schrijven hun studenten in de propedeuse één van drie standaardwerken uit de Angelsaksische traditie voor. Dat zijn, in volgorde van hun eerste publicatie, E.H. Gombrich, The Story of Art (1950), H.W. Janson, History of Art (1962) en Hugh Honour & John Fleming, A World History of Art (1982). Hoewel alle drie de boeken in het Nederlands zijn vertaald, noem ik hier met opzet de Engelse titels, want die titels zijn programmatisch, zoals in de respectieve inleidingen expliciet wordt verwoord. In de vertalingen hebben de titels als het ware stuivertje gewisseld.