Craigie Horsfield

Schering en inslag / Confluence and consequence

Catalogus

  • Teksten van Carol Armstrong vertaald door Saskia van der Lingen
Ludion, 2010
ISBN:  9789055448326
  • Verschenen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het MuHKA in Antwerpen
Schering en inslag