Magritte

Poging tot het onbereikbare

Siegfried Gohr

Monografie

  • Uit het Duits vertaald door Hilde Pauwels en Saskia van der Lingen
Ludion, 2009
ISBN:  978 90 5544 773 2
  • Eindredactie door Saskia van der Lingen
  • Publicatie ter gelegenheid van de opening van het Magrittemuseum te Brussel
Magritte

Deze nieuwe monografie is onmisbaar voor wie zich wil verdiepen in het oeuvre van de Belgische surrealist René Magritte. Tegenover het overvloedige en vaak verrassende illustratiemateriaal staat een tekst die het oeuvre hoofdstuk voor hoofdstuk verheldert. De thematische aanpak stelt Siegfried Gohr in staat bij zijn behandeling van bepaalde vragen zo dicht mogelijk bij het werk te blijven.